Galdax AB Cylindergatan 3, 534 50 Vara. info@galdax.se

Vinterdäckskrav på tunga fordon

Klart med vinterdäckskrav på tunga fordon

Den 1 januari 2013 ska tunga fordon ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar. Det har regeringen beslutat och det medför förändringar i trafikförordningen och i Transportstyrelsens föreskrifter.

Ändringen i trafikförordningen innebär att fordon med en totalvikt över 3,5 ton, det vill säga tunga lastbilar, tunga bussar , ska vara utrustade med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar. Detta krav gäller under perioden 1 december till 31 mars om det råder vinterväglag.

Kravet gäller både svenska och utländska fordon.

Med anledning av regeringens beslut kommer Transportstyrelsen inom kort att införa ett allmänt råd i däck- och fordonsföreskrifterna om att snökedjor, slirskydd och vissa grovmönstrade däck betraktas som likvärdig utrustning till vinterdäck. Dessutom kommer Transportstyrelsen att föra in i föreskrifterna att vinterväglag bör anses råda när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen.

Mönsterdjupskrav på alla däck

Notera att alla däck på tunga fordon ska ha ett mönsterdjup på minst 5 mm vid vinterväglag under perioden 1 december till och med 31 mars. Kravet gäller inte för tillkopplade släpfordon, för dem gäller grundkravet om ett mönsterdjup på 1,6 mm. Kraven gäller svenskregistrerade såväl som utlandsregistrerade fordon.

 

                                  Transportstyrelsens Författningssamling